• Kresby,  Thoughts

    Kresba: Do no harm but take no shit

    Neubližuj, ale nenech si ublížit. Podle mě je tohle moudro důležitější, než se na první pohled může zdát. Spousta lidí totiž buďto ubližuje, nebo neubližuje, ale sami sobě si ublížit nechají. A ani jedno není dobře. Osobně vůbec nemohu pochopit ty, kteří ubližují. Pro mě je to naprosto nereálné, nepřirozené a jde to tak moc proti mému přesvědčení, že bych toho asi nebyla ani schopná. Na druhou stranu neubližovat, ale nechávat ubližovat sám sobě… V tomhle jsem plavala hodně, hodně dlouho. Nicméně právě proto vím, jak špatné to je. Každý by měl mít své hranice a pokud jí někdo překročí, pokud vám někdo ublíží tak moc, měli byste od toho dotyčného odkráčet s hlavou vztyčenou s tím, že vám za takové starosti ani za mák nestojí. Že něco tak toxického ve svém životě nepotřebujete. A že vám bez toho bude líp.